Od decembra 2009 do súčasnosti (k 31.12. 2020) sme v poradni riešili 1 952 prípadov. Prevažne sa týkali neplánovaných tehotenstiev, ďalšie prípady sa týkali vyrovnávania sa s umelým či spontánnym potratom, časť bola aj mimo zamerania poradne (domáce násilie, problémy v partnerských vzťahoch a podobne). Neozývajú sa nám len ženy, ktorých sa situácia priamo týka, niekedy aj otcovia nenarodeného dieťaťa, iní príbuzní či priatelia neplánovane tehotnej ženy, ktorí jej chcú pomôcť.