Poradňa ALEXIS n.o.

Tu nájdeš pomoc

Naša pomoc je určená ženám, dievčatám, a všetkým tým, ktorí:

  • zvažujú umelý potrat
  • trápi ich tehotenstvo, na ktoré neboli pripravení
  • zažívajú neporozumenie otca, matky počatého dieťaťa
  • trápia ich zlé výsledky vyšetrení v tehotenstve
  • riešia rodinné a vzťahové problémy vzniknuté po zistení tehotenstva
  • prekonali umelý alebo spontánny potrat

Sme tu pre to, aby sme Ti pomohli pozrieť sa na Tvoj problém z nadhľadu, porozumieť mu a pokúsiť sa spolu s Tebou nájsť riešenie.

Sama/sám si môžeš vybrať formu komunikácie.

Emailom

V prípade, že ste od nás nedostali odpoveď, prosíme, skontrolujte si priečinok SPAM alebo nás opätovne kontaktujte. Vždy sa snažíme odpovedať do 24 hodín od doručenia e-mailu.

Telefonicky

  • 0911 350 200 (pre neplánovane tehotné osoby/páry)
  • 0917 350 200 (pre osoby po spontánnom alebo umelom potrate)

Osobne

V Poradni ALEXIS, n.o. v centre Bratislavy (Heydukova 12) alebo Banskej Bystrici (Skuteckého 4) každý pracovný deň od 8,00 do 12,00, po dohode aj v iných časoch. Osobné stretnutie je potrebné dohodnúť si na vyššie uvedených telefónnych číslach.


Zaslaním e-mailu, formulára do Poradňa ALEXIS, n.o. alebo kontaktovaním Poradne ALEXIS, n.o. telefonicky súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Poradňou Alexis,n.o. so sídlom Heydukova 2158/14, 811 08 Bratislava 1, pre účely: 
– komunikácia s vami 
– poskytnutie osobných údajov pre poteby štatistického zisťovania MPSVaR 
– evidencia klientov pre interné účely Poradne ALEXIS, n.o. 

Bezpečnosť a dôvernosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Máme zavedené technické, administratívne a fyzické opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom a zneužitím.