Alexis – z gréckeho „álexis“- POMÁHAŤ

Projekt poradne Alexis začalo v decembri 2009 realizovať OZ Fórum života, ako jeden zo svojich projektov konkrétnej pomoci tehotným ženám v krízovej situácii.

Po viac než štyriapolročnom fungovaní prevažne na dobrovoľníckej báze sa projekt transformoval na samostatnú organizáciu Poradňa ALEXIS, n.o. s víziou profesionalizácie služieb, ktoré poskytuje. Založená bola 1.10.2014

Od 1.12.2014 je Poradňa ALEXIS, n.o. registrovaná na Bratislavskom samosprávnom kraji ako poskytovateľ sociálnych služieb.

Projekt Poradne ALEXIS  je doteraz jediný svojho druhu na Slovensku. Počas svojho fungovania vybudoval funkčný systém práce s klientom a každoročne sa o poradenské služby zaujíma čoraz viac ľudí, ktorí hľadajú pomoc najmä v prípade neželaného tehotenstva a problémov spojených so spontánnym alebo umelým potratom.

Od decembra 2009 do súčasnosti (k 31.12. 2018) sme v poradni riešili 1402 prípadov. Prevažne sa týkali neplánovaných tehotenstiev, do 20% prípadov sa týkalo vyrovnávania sa s umelým či spontánnym potratom, časť bola aj mimo zamerania poradne (domáce násilie, problémy v partnerských vzťahoch a podobne). Neozývajú sa nám len ženy, ktorých sa situácia priamo týka, niekedy aj otcovia nenarodeného dieťaťa, iní príbuzní či priatelia neplánovane tehotnej ženy, ktorí jej chcú pomôcť.