Ďakujeme predovšetkým odborníkom a dobrovoľníkom, ktorí nám nezištne pomáhajú. Bez ich pomoci a obetavosti by sme nemohli pomáhať.

Finančne nás podporili:

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Nadácia Tatra banky
  • Akad. mal. Eva Trizuljaková
  • Kanet, n.o.
  • Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – Milosrdní bratia
  • Púť zaľúbených
  • Katolícke hnutie žien Slovenska