Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová
riaditeľka a poradkyňa
email: zuzana@alexisporadna.sk


Už počas štúdia som aktívne pôsobila v oblasti sociálnej práce. Ako streetworkerka som pracovala s ľuďmi bez domova v OZ Proti prúdu a neskôr OZ Vagus. V roku 2011 som v rámci OZ Fórum života prevzala vedenie oddelenia konkrétnej pomoci, ktorá bola zameraná najmä na pomoc ženám zaskočeným neželaným tehotenstvom a ženám, ktoré sa trápia po potrate. Poradňu ALEXIS vediem od jej založenia v roku 2014. Práca sa mi stala poslaním a som rada, že aj ja môžem pomáhať ženám a deťom, ktoré sú v neľahkej životnej situácii.

Mgr. Zuzana Straková
psychologička a poradkyňa BA


V projekte Poradne ALEXIS som pôsobila pred rokmi ako dobrovoľníčka. Žena, ktorá je nečakane tehotná alebo prežila umelý či spontánny potrat, potrebuje často niekoho, kto ju vypočuje, komu sa môže zveriť so svojim prežívaním a kto ju bude sprevádzať na jej ceste. Týmto ženám som teraz v poradni k dispozícii ako poradca-psychológ.

Mgr. Anna Vnučáková
poradkyňa BB


Poskytovanie poradenstva, pomoc ženám, ktoré sú zaskočené neplánovaným tehotenstvom a ich sprevádzanie, počas tohto náročného obdobia, sú oblasťami, ktorým sa v Poradni ALEXIS venujem. Tým, že nejde len o prácu, ale hlavne o službu druhým, vidím v poradni veľký zmysel a poslanie.

Mgr. Katarína Mravíková
manažérka projektov


Som zodpovedná za plánovanie, realizáciu a ukončenie nášho projektu „Sme v tom spolu“. Znižujem riziko celkového zlyhania, maximalizujem výhody a obmedzujem náklady.

Ing. Barbora Kmeťová
finančná manažérka


Som finančnou manažérkou projektov Poradne ALEXIS. Mojou úlohou je sledovať činnosti poradne z ekonomického hľadiska.

PaedDr. Katarína Winterová
poradkyňa BA


V Poradni ALEXIS sprevádzam ženy v okamihoch, keď zistili, že sú nečakane tehotné. Pomáham im hľadať riešenia a odpovede na ich otázky a problémy. Žiadna žena v tom totiž nie je sama. Pôsobím tiež ako certifikovaný kouč a momentálne som na rodičovskej dovolenke.

Mgr. Petra Badániová
psychologička a poradkyňa


V Poradni ALEXIS pôsobím od roku 2013. Venujem sa tu neplánovane tehotným ženám, ale tiež tým, ktoré o nenarodené dieťa prišli (či už spontánnym alebo umelým potratom) a ťažko sa im s tým vyrovnáva. Nie je to pre mňa len práca, ale niečo, čo považujem za zmysluplnú službu druhým, o to viac, že sme jediná poradňa svojho druhu na Slovensku. Momentálne som na rodičovskej dovolenke.

Mgr. Júlia Kniezová
poradkyňa BB


V poradni sprevádzam ženy, ktoré sú neplánovane tehotné. Prostredníctvom poradenstva spoločne hľadáme odpovede na otázky „Ako ďalej?“. Ponúkam prehľad možných riešení a východísk, sprostredkúvam konkrétnu pomoc mamičkám. Pomáham v zložitej životnej situácii predchádzať znevýhodneniu a diskriminácii.  Momentálne som na rodičovskej dovolenke.