ALEXIS – Z GRÉCKEHO „ÁLEXIS“- POMÁHAŤ

Poradňa ALEXIS  je doteraz jediná svojho druhu na Slovensku. Počas svojho fungovania vybudovala funkčný systém profesionálnej práce s klientom a každoročne sa o poradenské služby zaujíma čoraz viac ľudí, ktorí hľadajú pomoc najmä v prípade neželaného tehotenstva a problémov spojených so spontánnym alebo umelým potratom.

Projekt poradne Alexis začalo v decembri 2009 realizovať OZ Fórum života, ako jeden zo svojich projektov konkrétnej pomoci tehotným ženám v krízovej situácii.

Po viac než štyriapolročnom fungovaní prevažne na dobrovoľníckej báze sa projekt transformoval na samostatnú organizáciu Poradňa ALEXIS, n.o. s víziou profesionalizácie služieb, ktoré poskytuje. Založená bola 1.10.2014

Od 1.12.2014 je Poradňa ALEXIS, n.o. registrovaná na Bratislavskom samosprávnom kraji ako poskytovateľ sociálnych služieb.