Ideálne je, keď tehotná žena prežíva harmonické obdobie života v kruhu svojej rodiny a s podporou otca dieťaťa. Nie vždy je tomu tak. Tehotenstvo je veľmi špecifický stav v živote každej ženy – môže byť vtedy citlivejšia a môže intenzívnejšie reagovať na všetky podnety zo svojho okolia i vnútra.

Preto ku každej z vás pristupujeme:

  • s porozumením k Vám, vašej situácii, okolnostiam, ktoré situáciu sprevádzajú,
  • s úctou k Vám i vášmu dieťaťu,
  • diskrétne, pretože tehotenstvo je intímnou vecou každej ženy,
  • so zázemím odborníkov, aby sme vám vedeli pomôcť profesionálne a účinne,
  • s rešpektom, pretože skutočná pomoc je možná iba pri rešpektovaní slobody každého z nás,
  • všetky služby poskytujeme bezplatne, pretože je pre nás dôležité, aby sa pomoc dostala ku každej žene, ktorá ju potrebuje, bez ohľadu na jej sociálnu situáciu