Sme v tom spolu
pre rozvinuté regióny

Hlavným zameraním Poradne ALEXIS, n.o. je poskytovanie poradenstva a pomoci neplánovane tehotným ženám. Už viac ako osem rokov (z toho štyri ako samostatná organizácia) pomáhame klientkám zmierniť dôsledky neplánovaného tehotenstva na ich život. V našej praxi sme ustavične konfrontovaní s faktom, že napriek tomu, že za tehotenstvo sú zodpovední tak partner, ako aj partnerka, práve žena je tá, ktorá vychádza z celej situácie s horšími následkami. Platí to hlavne v prípade, že muž s narodením dieťaťa nesúhlasí a vyhráža sa opustením partnerky, resp. s ňou plánuje zostať, no rôznymi manipulačnými stratégiami sa u nej snaží dosiahnuť, aby sa neželané dieťa nenarodilo. Život muža v prípade, že žena tehotenstvo ukončí, často pokračuje prakticky bez zmeny ďalej. Naproti tomu matke dieťaťa sa v prípade, že si dieťa nechá, vo výraznej miere mení celý ďalší život, ako slobodný rodič je do budúcnosti výrazne viac ohrozená slabšími ekonomickými podmienkami až chudobou, nedokončením štúdia, obmedzením kariérneho rastu a celkovo realizácie jej životných plánov. Traumatizujúce však pre ňu je aj to, ak tehotenstvo pod nátlakom ukončí. Medzi následkami neplánovaného tehotenstva v živote ženy a v živote muža (či už sa dieťa narodí alebo nie) je teda spravidla veľký nepomer v neprospech ženy.

Cieľom projektu „Sme v tom spolu“ pre rozvinuté regióny je znížiť mieru negatívneho dopadu neplánovaného tehotenstva na ženy, ktoré sa touto životnou situáciou spravidla dostávajú do znevýhodnenej pozície, a tým napomôcť k väčšej rovnosti mužov a žien na Slovensku. Naplnenie cieľa bude realizované formou poskytnutia poradenstva a konkrétnej pomoci neplánovane tehotným ženám, a tiež tým, u ktorých počas tehotenstva došlo k výraznej negatívnej zmene ich situácie (či už vo finančnej oblasti alebo vo vzťahu k partnerovi), keďže krízy na nich v tomto zraniteľnom období dopadajú s väčším dosahom ako na partnerov. V Poradni ALEXIS, n.o. nájdu možnosť sociálneho poradenstva, sprostredkovanie psychologického poradenstva či konzultácií so spolupracujúcimi odborníkmi z iných profesií (právnik, gynekológ), praktickú pomoc a podporu. Služby budú poskytované ambulantne a prostredníctvom telekomunikačných technológií (e-mailom,telefonicky) v sídle organizácie v Bratislave. Všímame si, že u našich klientiek a ich partnerov sa v období pred otehotnením vyskytujú niektoré nápadne sa opakujúce dysfunkčné vzorce správania. Problémy medzi partnermi, ktorí zistia nechcené tehotenstvo, často vznikajú aj na základe predchádzajúcej nedostatočnej komunikácie o spoločnej budúcnosti, prioritách vo vzťahu či v stereotypnom vnímaní väčšej zodpovednosti ženy za tehotenstvo. Ďalším cieľom projektu je teda realizovať prednášky pre žiakov základných (8.-9. ročník) a stredných škôl, zamerané na prevenciu neplánovaného tehotenstva a na zodpovednosť v partnerských vzťahoch.

Sme v tom spolu
pre menej rozvinuté regióny

Hlavným zameraním Poradne ALEXIS, n.o. je poskytovanie poradenstva a pomoci neplánovane tehotným ženám. Už viac ako osem rokov (z toho štyri ako samostatná organizácia) pomáhame klientkám zmierniť dôsledky neplánovaného tehotenstva na ich život. V našej praxi sme ustavične konfrontovaní s faktom, že napriek tomu, že za tehotenstvo sú zodpovední tak partner, ako aj partnerka, práve žena je tá, ktorá vychádza z celej situácie s horšími následkami. Platí to hlavne v prípade, že muž s narodením dieťaťa nesúhlasí a vyhráža sa opustením partnerky, resp. s ňou plánuje zostať, no rôznymi manipulačnými stratégiami sa u nej snaží dosiahnuť, aby sa neželané dieťa nenarodilo. Život muža v prípade, že žena tehotenstvo ukončí, často pokračuje prakticky bez zmeny ďalej. Naproti tomu matke dieťaťa sa v prípade, že si dieťa nechá, vo výraznej miere mení celý ďalší život, ako slobodný rodič je do budúcnosti výrazne viac ohrozená slabšími ekonomickými podmienkami až chudobou, nedokončením štúdia, obmedzením kariérneho rastu a celkovo realizácie jej životných plánov. Traumatizujúce však pre ňu je aj to, ak tehotenstvo pod nátlakom ukončí. Medzi následkami neplánovaného tehotenstva v živote ženy a v živote muža (či už sa dieťa narodí alebo nie) je teda spravidla veľký nepomer v neprospech ženy.

Cieľom projektu „Sme v tom spolu“ pre  menej rozvinuté regióny je znížiť mieru negatívneho dopadu neplánovaného tehotenstva na ženy, ktoré sa touto životnou situáciou spravidla dostávajú do znevýhodnenej pozície, a tým napomôcť k väčšej rovnosti mužov a žien na Slovensku. Naplnenie cieľa bude realizované formou poskytnutia poradenstva a konkrétnej pomoci neplánovane tehotným ženám, a tiež tým, u ktorých počas tehotenstva došlo k výraznej negatívnej zmene ich situácie (či už vo finančnej oblasti alebo vo vzťahu k partnerovi), keďže krízy na nich v tomto zraniteľnom období dopadajú s väčším dosahom ako na partnerov. V Poradni ALEXIS nájdu možnosť sociálneho poradenstva, sprostredkovanie psychologického poradenstva či konzultácií so spolupracujúcimi odborníkmi z iných profesií (právnik, gynekológ), praktickú pomoc a podporu. Služby budú poskytované ambulantne v pobočke poradne v Banskej Bystrici a dištančne – prostredníctvom telekomunikačných technológií (e-mailom, telefonicky). Všímame si, že u našich klientok a ich partnerov sa v období pred otehotnením vyskytujú niektoré nápadne sa opakujúce dysfunkčné vzorce správania. Problémy medzi partnermi, ktorí zistia nechcené tehotenstvo, často vznikajú aj na základe predchádzajúcej nedostatočnej komunikácie o spoločnej budúcnosti, prioritách vo vzťahu či v stereotypnom vnímaní väčšej zodpovednosti ženy za tehotenstvo. Ďalším cieľom projektu je teda realizovať prednášky pre žiakov základných (8.-9. ročník) a stredných škôl, zamerané na prevenciu neplánovaného tehotenstva a na zodpovednosť v partnerských vzťahoch.