Zásady práce

Ideálne je, keď tehotná žena prežíva harmonické obdobie života v kruhu svojej rodiny. Nie vždy je tomu tak. Tehotenstvo je veľmi špecifický stav v živote každej ženy. V tehotenstve sú ženy citlivejšie a intenzívnejšie reagujú na všetky podnety z ich okolia i vnútra. Preto ku každej z vás pristupujeme:

  • s porozumením k vám, vašej situácii, okolnostiam, ktoré situáciu sprevádzajú,
  • s úctou k Vám i vášmu dieťaťu, pretože úcta ku každému človeku je základom pre dobré riešenia,
  • s rešpektom, pretože skutočná pomoc je možná iba pri rešpektovaní slobody každého z nás,
  • diskrétne, pretože tehotenstvo je intímnou vecou každej ženy,
  • so zázemím odborníkov, aby sme vám vedeli pomôcť profesionálne a účinne,
  • bezplatne, služba je poskytovaná zadarmo.