Ďakujeme

Ďakujeme predovšetkým odborníkom a dobrovoľníkom, ktorí nám nezištne pomáhajú. Bez ich pomoci a obetavosti by sme nemohli pomáhať.

Ďakujeme všetkým podporovateľom, ktorí nás nezištne podporujú službami, materiálne a finančne: